Szanowny Pacjencie,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. nowych przepisów o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO), uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Cardiohome B. Ludwik M. Mazij Lekarska Spółka Partnerska.

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Cardiohome B. Ludwik M. Mazij Lekarska Spółka Partnerska.

Administratorem danych osobowych jest Cardiohome B. Ludwik M. Mazij Lekarska Spółka Partnerska z siedzibą w Siedlcu, adres: ul. Leśna 34, 55-095 Siedlec, NIP: 8961538236, REGON: 0224444820 KRS: 0000514851 (dalej „Cardiohome” lub „Administrator”).

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu:
a) wykonania umowy na usługi świadczone przez Administratora - świadczenia zdrowotne (leczenie), oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej, obowiązku wystawienia faktury,
c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: dane z monitoringu przetwarzane są w celu zagwarantowania bezpieczeństwa osób i mienia na terenie siedziby Administratora – monitoring,
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
e) na podstawie zgody – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Podanie danych osobowych w celu skorzystania z usług świadczonych przez Administratora, w zakresie składającym się na dokumentację medyczną, jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może okazać się niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy (dane nieobowiązkowe Administrator oznacza stosowanie na etapie ich zbierania). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu - przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. przechowywania dokumentacji medycznej, wystawienia i przechowywania faktury) - zgodny z przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane przechowywane będą do czasu cofnięcia tej zgody.

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Co do zasady, dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom; mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT i usług księgowych – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom za zgodą Pacjenta i/lub w celu wykonania umowy z pacjentem, np. medycznym laboratoriom diagnostycznym.

Pacjent ma prawo: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. – RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Pacjent ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres: biuro@cardiohome.pl

Pacjent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pacjenta narusza przepisy RODO.

Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu:

Pacjent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego - w dowolnym momencie. Pacjent może wnieść sprzeciw przesyłając stosowną informację na adres: biuro@cardiohome.pl

ZAMKNIJ
CardioHome
O nas Poradnie Usługi USG serca USG Doppler EKG Próba wysiłkowa Holter EKG Holter ciśnieninowy Kontrola rozruszników Dla pacjenta Kontakt

Z potrzeby serca...

Czynna od poniedziałku do piątku 9:00-17:00
Rejestracja telefoniczna: 71 72 88 984, 790 867 323

Skontaktuj się z nami

CardioHome - Prywatna przychodnia kardiologiczna

Prywatna Przychodnia Kardiologiczna Cardio Home powstała po to, aby umożliwić wszystkim pacjentom ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego dostęp do szerokiego spektrum badań i wizyt kontrolnych. Nasi kardiolodzy posiadają wieloletnie doświadczenie kliniczne i ambulatoryjne. Nowoczesny sprzęt ułatwia przeprowadzanie kompleksowej, precyzyjnej diagnostyki w krótkim czasie. Bez kolejek, bez długich terminów, z możliwością wykonania niezbędnych badań w jednym miejscu.

Poradnie

W ośmiu poradniach Prywatnej Przychodni Kardiologicznej Cardio Home otaczamy opieką pacjentów cierpiących m.in. na nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, arytmię, migotanie przedsionków, miażdżycę, zakrzepicę żył głębokich, przewlekłą niewydolność żylną i wiele innych schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Szczegółowy zakres działań znajduje się w zakładce „Poradnie/Usługi”. Wśród dostępnych badań znajdują się m.in. EKG, echo serca (USG serca), Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próby wysiłkowe, USG naczyń metodą Dopplera i inne.

Specjaliści

Kardiolog to niejedyny specjalista, którego systematycznie odwiedzać powinni pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Dla ich zdrowia i kondycji bardzo ważne jest utrzymywanie odpowiedniego stylu życia. Chcąc działać kompleksowo, zapewniamy naszym pacjentom opiekę dietetyka i fizjoterapeuty. Zbilansowana dieta, unikanie używek i umiarkowana aktywność fizyczna korzystnie wpływają na pracę serca i kondycję żył. Nasz dietetyk pomaga również pacjentom walczącym z nadwagą. W Cardio Home sercem jesteśmy przy naszych pacjentach!

Więcej o nas

Nasze poradnie

      Poradnia Kardiologiczna
      Poradnia elektrofizjologiczna/zaburzeń rytmu
      Poradnia kontroli stymulatorów i kardiowerterów
      Poradnia chorób naczyń
      Poradnia kardiologiczna dla kobiet w ciąży
      Poradnia wad serca i nadciśnienia płucnego
      Poradnia żywienia
      Poradnia fizjoterapeutyczna
WIĘCEJ...

Co oferujemy?

Elektrokardiogram spoczynkowy (EKG)
Elektrokardiogram spoczynkowy przedłużony
Próba wysiłkowa (EKG)
Ambulatoryjne monitorowanie ekg (Holter EKG)
Rejestracja doraźna arytmii na urządzeniach przenośnych
Ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego (Holter ciśnieniowy)
Echokardiografia
chokardiografia przezprzełykowa
Echokardiografia obciążeniowa (STRESS ECHO)
Kontrola i programowanie rozruszników oraz kardiowerterów-defibrylatorów serca
Usg naczyń metodą duplex Doppler
Usługi...

Czym się zajmujemy

Lekarze zatrudnieni w naszej przychodni na codzień zajmują się szerokim spektrum schorzeń
WIĘCEJ...

OD NAS DLA WAS

    Dla pacjenta

Jak się przygotować do konsultacji

WIĘCEJ...