CardioHome
O nas Poradnie Usługi USG serca USG Doppler EKG Próba wysiłkowa Holter EKG Holter ciśnieninowy Kontrola rozruszników Dla pacjenta Kontakt
Usługi

Badanie serca EKG

EKG, Holter EKG, próba wysiłkowa – na czym polegają te badania serca?

W Prywatnej Przychodni Kardiologicznej Cardio Home przeprowadzamy kompleksową, precyzyjną diagnostykę w kierunku schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Wśród dostępnych badań znajdują się m.in. EKG, echo serca (USG), Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próby wysiłkowe, USG naczyń metodą Dopplera i inne (szczegółowe informacje dostępne w dziale Poradnie/Usługi). Podstawowym badaniem wykonywanym u osób z podejrzeniem choroby serca w pierwszej kolejności jest elektrokardiogram w trzech wariantach: spoczynkowym, wysiłkowym i holterowskim.

Wskazania:

ból w klatce piersiowej,

kołatanie serca,

epizody omdleń, utraty przytomności, zawroty głowy,

nadciśnienie tętnicze.

EKG spoczynkowe

Badanie EKG sprawdza czynność elektryczną serca. Elektrody przypięte do ciała pacjenta zapisują impulsy elektryczne, dzięki czemu lekarz może ocenić czy u pacjenta nie występuje niedokrwienie, zawał czy zaburzenia rytmu serca. Badanie jest nieinwazyjne i bezpieczne. Trwa około 10 minut. Pacjent musi odsłonić klatkę piersiową, dłonie i stopy, a następnie położyć się na leżance. Elektrody zostają założone na klatce piersiowej i na każdej z kończyn. Elektrokardiograf zapisuje impulsy na papierze w postaci tzw. krzywej EKG.

Na dzień przed badaniem zaleca się unikanie spożywania alkoholu i intensywnego wysiłku fizycznego. Na co najmniej godzinę przed badaniem należy powstrzymać się przed piciem kawy i paleniem papierosów, które przyspieszają rytm serca.

Holter EKG

Badanie EKG metodą Holtera polega na całodobowym monitorowaniu rytmu serca. Wykonywane jest m.in. w przypadku podejrzenia zaburzeń rytmu serca u pacjentów zgłaszających kołatanie, nierówną pracę serca, bądź u których zapis EKG spoczynkowego może wskazywać na chorobę niedokrwienną. Holter wykonuje się także kontrolnie u pacjentów z rozrusznikiem oraz u osób skarżących się na omdlenia i zasłabnięcia.

Na czym polega Holter EKG? Podczas wizyty u kardiologa na klatce piersiowej pacjenta naklejone zostają jednorazowe elektrody współpracujące z niewielkim urządzeniem, które pacjent nosi przy sobie. Test ma na celu sprawdzenie pracy serca podczas codziennych aktywności, takich jak praca, obowiązki domowe czy sen, dlatego pacjent nie powinien wprowadzać żadnych ograniczeń w rytmie swojego dnia. Po upływie doby pacjent zgłasza się do pracowni holterowskiej na zdjęcie urządzenia, po czym może umówić się na konsultację ze specjalistą w celu omówienia wyników.

Próba wysiłkowa

Gdy EKG spoczynkowe nie wykazało zmian, a u pacjenta zachodzi podejrzenie zaburzeń ukrwienia mięśnia sercowego, wykonuje się próbę wysiłkową. Ten rodzaj EKG wykazuje, jak pracuje serce pacjenta podczas wysiłku fizycznego, a więc podczas zwiększonego zapotrzebowania na tlen. Dzięki próbie wysiłkowej lekarz może ocenić m.in. przepływ krwi przez naczynia wieńcowe.

Na badanie należy zgłosić się w wygodnym ubraniu i obuwiu sportowym. Podczas próby wysiłkowej pacjent z przyczepionymi elektrodami maszeruje po bieżni mechanicznej. Stopniowo zwiększane jest obciążenie sprzętu, aż do momentu, w którym serce osiągnie maksymalną częstotliwość przewidywaną dla danego pacjenta. Podczas badania mierzone jest także ciśnienie. Wszelkie nieoczekiwane, gwałtowne wahania ciśnienia, bądź dolegliwości zgłaszane przez pacjenta to podstawa do przerwania próby.

Próby wysiłkowej nie wykonuje się u wszystkich pacjentów. Przeciwwskazania stanowią m.in.: niedawno przebyty zawał, zaawansowana niewydolność serca, dusznica piersiowa, zaburzenia rytmu stwarzające zagrożenie dla życia pacjenta, zdiagnozowane wady serca, procesy zakrzepowe itp.