CardioHome
O nas
Poradnie Usługi USG serca USG Doppler EKG Próba wysiłkowa Holter EKG Holter ciśnieninowy Kontrola rozruszników Dla pacjenta Kontakt
Ochrona danych osobowych

Kontaktując się z nami telefonicznie, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych, np. w celu umówienia wizyty. Swoje dane osobowe możecie Państwo podać także za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub korzystając z formularza kontaktowego. Prosimy zatem o uprzednie zapoznanie się z Informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez Cardiohome.

Jeżeli korzystacie Państwo z formularza kontaktowego i/lub poczty w celu umówienia wizyty i podajecie informacje o problemie zdrowotnym, we wstępie wiadomości prosimy o zawarcie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cardiohome moich danych o stanie zdrowia (w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty) w celu umówienia wizyty.”

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez CardioHome

1) Administrator

Administratorem danych osobowych jest Cardiohome B. Ludwik M. Mazij Lekarska Spółka Partnerska z siedzibą w Siedlcu, adres: ul. Leśna 34, 55-095 Siedlec, NIP: 8961538236, REGON: 0224444820 KRS: 0000514851 (dalej „Cardiohome” lub „Administrator”).

2) Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże:

a) podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty telefonicznie,

b) podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty za pośrednictwem poczty elektronicznej,

c) w przypadku umawiania wizyty – konieczne jest wskazanie rodzaju umawianego zabiegu lub podanie danych o stanie zdrowia w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty.

3) Podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą – umówienie wizyty,

b) zgody na przetwarzanie danych – dane o stanie zdrowia (w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty), podawane podczas umawiania wizyty (telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej/formularza kontaktowego), przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie przez Cardiohome podanych danych w celu umówienia wizyty,

c) zgody na przetwarzanie danych – kontaktując się z Cardiohome za pośrednictwem poczty elektronicznej i/telefonu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Cardiohome podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

4) Zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: biuro@cardiohome.pl

5) Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane:

a) w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, dane będą usuwane (wraz z wiadomością e-mail) po upływie 3 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z potencjalnym pacjentem,

b) w przypadku przetwarzania danych na potrzeby umówienia wizyty:

- dane potencjalnego pacjenta, tj. osoby, która nie korzystała jeszcze z usług Cardiohome i umawia się na wizytę po raz pierwszy, usuwane będą w terminie 3 miesięcy od daty, w której wizyta miała się odbyć;

- dane pacjenta – zasady przetwarzania danych osobowych pacjentów, tj. osób korzystających z usług Cardiohome , w tym okresy przechowywania danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (wynikające m. in. z okresu przechowywania dokumentacji medycznej), przedstawiane są każdemu pacjentowi przed skorzystaniem z usługi.

6) Udostępnianie danych innym podmiotom

Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

7) Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

8 ) Prawa osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: biuro@cardiohome.pl

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jej/go danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) Prawo wniesienia sprzeciwu:

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie. Sprzeciw można wnieść składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: biuro@cardiohome.pl