CardioHome
O nas Poradnie Usługi USG serca USG Doppler EKG Próba wysiłkowa Holter EKG Holter ciśnieninowy Kontrola rozruszników Dla pacjenta Kontakt
Usługi

Wykonywane usługi

Elektrokardiogram spoczynkowy (EKG)

Jedno z najstarszych i podstawowych badań nieinwazyjnych serca (historia sięga początków XIX wieku) polegające na rejestracji elektrycznych sygnałów pracy serca ze ściany klatki piersiowej. Bardzo dobre badanie do wykrywania zaburzeń rytmu i przewodzenia w mięśniu sercowym. Pozwala także identyfikować niedokrwienie serca i blizny pozawałowe oraz uwarunkowane genetycznie zaburzenia przewodzenia. Sugeruje nieprawidłowości morfologii serca (np. przerosty).

Elektrokardiogram spoczynkowy przedłużony

Pełny zapis ekg rejestrowany przez kilka-kilkanaście minut. Zwiększa szansę wykrycia arytmii, głównie skurczów dodatkowych, ew zaburzeń przewodzenia w sercu.

Próba wysiłkowa (EKG)

Badanie wykonywane na bieżni ruchomej, pozwala na analizę pracy układu krążenia podczas wysiłku. Analizie poddawany jest zapis ekg, ciśnienie tętnicze, objawy kliniczne zgłaszane przez pacjenta, a czasami też wysycenie krwi włośniczkowej tlenem (pulsoksymetria).

Ambulatoryjne monitorowanie ekg (Holter EKG)

Rejestracje zapisów od 24 godzin do 7 dni, zapisy 3 i 12 odprowadzeniowe. Jest to badanie polegające na przedłużonej rejestracji zapisów ekg podczas codziennej aktywności pacjenta. Zapisu dokonuje się na małych rejestratorach przenośnych mocowanych do paska lub na szyi pacjenta. Standardowo wykonywany jest zapis 3-odprowadzeniowy przez 24 godziny. Dużo więcej informacji dostarczają zapisy dłuższe i 12-odprowadzeniowe.

Rejestracja doraźna arytmii na urządzeniach przenośnych

Metoda rejestracji zaburzeń pracy serca występujących sporadycznie. Pacjent nosi przy sobie mały rejestrator przez dłuższy okres (tydzień-miesiąc) i w chwili pojawienia się arytmii samodzielnie dokonuje rejestracji zapisu ekg.

Ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego (Holter ciśnieniowy)

Całodobowy, automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego rejestrowany przez urządzenie przenośne. Pozwala na analizę zmienności ciśnienia tętniczego w ciągu doby. Podczas badania wykonywane są częste pomiary ciśnienia tętniczego poza otoczeniem medycznym eliminując tzw. nadciśnienie białego fartucha. Badanie pozwala na wykrywanie, a także ocenę skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego.

Echokardiografia

Podstawowe badanie kardiologiczne, wykonywane poprzez ścianę klatki piersiowej umożliwiające obrazowanie serca za pomocą ultradźwięków. Na ekranie monitora uzyskuje się obraz (" echo") powstający w wyniku odbicia od badanych struktur wewnątrz ciała fali ultradźwiękowej wysyłanej z głowicy aparatu. Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych serca. Pozwala ocenić ruch mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych, a także przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń krwionośnych (aorta, żyły główne, tętnica i żyły płucne) oraz naczyń wieńcowych.

Echokardiografia przezprzełykowa

Badanie echokardiograficzne wykonywane od strony przełyku (pacjent połyka sondę jak podczas gastroskopii). Badanie pozwala na dokładniejsze obrazowanie struktur serca

Echokardiografia obciążeniowa (STRESS ECHO)

Jest to badanie echokardiograficzne obciążeniowe, które łączy w sobie dwie metody diagnostyczne: elektrokardiografię wysiłkową (próby wysiłkowej EKG) i badanie echokardiograficzne (echa serca). Echokardiograficzna próba obciążeniowa polega na wykorzystaniu różnego typu testów pobudzających kurczliwość i/lub wywołujących kontrolowane niedotlenienie mięśnia sercowego z jednoczesną echokardiograficzną oceną kurczliwości serca. Jednym ze sposobów echokardiografii obciążeniowej jest: próba farmakologiczna - polega na podaniu leków nasilających zapotrzebowanie mięśnia serca na tlen, takich jak dobutamina, dipirydamol, adenozyna

Kontrola i programowanie rozruszników oraz kardiowerterów-defibrylatorów serca

Jest to badanie sprawdzające poprawność działania wszczepionego urządzenia - stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora serca. Wymaga zastosowania odpowiedniego programatora, który po nawiązaniu połączenia ze wszczepionym urządzeniem pozwala przeprowadzić podstawowe testy - np. pomiar progu stymulacji, lub czucia, jak również odpowiednio zmodyfikować parametry pracy urządzenia. Badanie powinno być wykonywane przynajmniej raz na pół roku.

Usg naczyń metodą duplex Doppler

Badanie ultrasonograficzne metodą Dopplera, to podstawowe nieinwazyjne badanie z zakresu diagnostyki chorób naczyń. Służy ono do oceny przepływu krwi przez naczynia wykorzystując zjawisko odbicia fali wysokiej częstotliwości (ultradźwięków) od krwinek czerwonych. Od wielu lat jest uznawana za „złoty standard” w badaniu chorób tętnic i żył. Jest to metoda alternatywa dla innych badań naczyniowych wymagających użycia dawki promieniowania rentgenowskiego i ewentualnie hospitalizacji (angio-tomografia, flebografia lub arteriografia). Głównymi zaletami badania USG metodą Dopplerowską są nieinwazyjność, szybkość badania i powtarzalność wyników przy zachowaniu czułości i swoistości tej metody.

Schorzenia, którymi się zajmujemy

Profilaktyka chorób układu krążenia
Nadciśnienie tętnicze
Choroba niedokrwienna serca
Koronarografia i angioplastyka wieńcowa
Migotanie przedsionków
"Częstoskurcze"
Ablacja arytmii
Rozruszniki serca i kardiowertery-defibrylatory
"Omdlenia"
Miażdżyca tętnic
Zaburzenia lipidowe
Kwalifikacja kardiologiczna do amatorskiego uprawiania sportu
"Otyłość"
Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych (miażdżyca kończyn dolnych)
Kontrola po zabiegach z zakresu chirurgi naczyniowej
oraz leczenia wewnątrznaczyniowego niedokrwienia kończyn dolnych.
Makroangiopata cukrzycowa
Zwężenie tętnic szyjnych i kręgowych
Zespól podkradania tętnicy podobojczykowej
Niedokrwienie kończyny górnej
Kontrola przetok dializacyjnych (A-V)
Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń (choroba Buergera)
Zespoły uciskowe:
- Zespół górnego otworu klatki piersiowej
- Zespół usidlenie tętnicy podkolanowej
Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
Choroba Takayasu
Zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych
Zakrzepica żył głębokich.
Przewlekła niewydolność żylna:
- Choroba żylakowa (żylaki)
- Zespół pozakrzepowy
- Niewydolność zastawek żylnych
- Zespoły uciskowe (zespól Maya i Thurnera)